AKB pre školy

V snahe zabezpečiť popularizáciu astronómie v radoch mládeže Astronomický klub Bratislava pripravuje pre základné a stredné školy bezplatné prednášky z astronómie.

Prednášky pre školy v Bratislave a okolí

Keďže študujúca mládež je našou prioritnou záujmovou skupinou, pripravili sme si pre školy sériu astronomických prednášok. Prednášané môžu byť témy z učebných osnov, ktoré sa týkajú astronómie, ako aj témy z rôznych zaujímavých oblastí astronómie.

Kde a ako prednášky prebiehajú

Prednášky by sme v prípade záujmu uskutočnili priamo vo vašej škole v Bratislave alebo blízkom okolí. Tie môžu byť doplnené aj o pozorovanie Slnka priamo po skončení prednášky. Záverom prednášky by sme žiakov a študentov oboznámili aj s činnosťou našej organizácie a s ponúkanými aktivitami. Štandardná dĺžka prednášky je 1 vyučovacia hodina, dá sa však predĺžiť po dohode a to podľa zvolenej témy.

Kedy prednášky prebiehajú

Prednášky prebiehajú počas školských dní (nie počas školských prázdnin) počas vyučovacieho dňa.

Pripravené témy prednášok

Zo štandardných prednášok máme pre vás pripravené témy napr. o:

 • vzniku a vývoji vesmíru
 • objektoch v našej slnečnej sústave
 • Slnku
 • histórií astronómie
 • astronómií na Slovensku
 • astronomických pozorovacích technikách a prístrojoch súčasnosti
 • omyloch v astronómií

Na tieto prednášky môžeme v prípade záujmu nadviazať neskôr zložitejšími prednáškami o:

 • čiernych dierach,
 • galaxiách,
 • metódach pozorovania extrasolárnych planét,
 • metódach pozorovania astronomických úkazov a pod.

Naše požiadavky

Aby sme mohli prísť do vašej školy prednášať, je potrebné zabezpečiť vhodné priestory. Projektor vieme zabezpečiť,  no v prípade, že ním vo vašej škole disponujete, dajte nám o tom vedieť.

Záujem o prednášku prosíme nahlásiť minimálne s dvojtýždňovým predstihom. Na školách prednášame jedine v prípade, že to dovolí aktuálna epidemiologická situácia.

V prípade záujmu o prednášku je potrebné nahlásiť

 • termíny, v ktorých by sa mohla prednáška uskutočniť (prosíme o viac termínov, z ktorých si budeme môcť vybrať)
 • názov a adresu školy
 • meno a kontakt na pedagóga, ktorý bude prednášku zo strany školy zastrešovať
 • približný počet a vekovú kategóriu študentov (alebo ročník).

Objednávku prednášky je potrebné zaslať mailom na adresu prednasky(at)vesmir(dot)sk.

Po zaslaní objednávky vás budeme kontaktovať v čo najkratšom možnom termíne a dohodneme s vami podrobnosti.

Prednášky poskytujeme bezplatne.

Astronomický korešpondenčný seminár

Žiaci a študenti vašej školy (od piateho ročníka základných škôl až po maturantov) sa môžu zapojiť do Astronomického korešpondenčného seminára a porovnať si tak svoje vedomosti z astronómie a kozmonautiky. Jeho náplňou by mala byť príprava žiakov a študentov na astronomickú súťaž Čo vieš o hviezdach, ktorú každoročne organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove. V minulom školskom roku získali naši riešitelia niekoľko popredných ocenení v krajských ako aj v celoslovenskom kole.

Komu je seminár určený

V seminári si pri registrácii žiaci zvolia jednu z troch kategórii podľa triedy, ktorú navštevujú:

 1. kategória - žiaci základných škôl 5. - 6. ročník a 1. ročník 8-ročného gymnázia
 2. kategória - žiaci základných škôl 7. - 9. ročník, 2. - 4. ročník 8-ročného gymnázia, 1. - 2. ročník 6-ročného gymnázia
 3. kategória - žiaci stredných škôl a 4-ročných gymnázií, 5. - 8. ročník 8-ročného gymnázia, 3.-6. ročník 6-ročného gymnázia

 

Časový priebeh

Seminár prebieha počas školského roku od konca septembra po začiatok júna. Registrácia je otvorená spravidla mesiac pred začiatkom prvej série. Počas jedného školského roku prebehne 5 sérii, na riešenie každej z nich majú riešitelia 5 - 6 týždňov.

Všetky podrobné informácie o seminári nájdete v časti Súťaže > AKS.

Poplatky

Registračný poplatok pre riešiteľov semináru je 8 eur na školský rok pre jednotlivca alebo spolu riešiacu dvojicu. V prípade, že sú z vašej školy zaregistrovaní nejakí riešitelia, umožňujeme bezplatnú registráciu aj učiteľom. Učitelia budú mať takto možnosť vidieť zadania a riešenia svojich žiakov, ako aj správne riešenia.

V prípade, že riešiteľov do seminára registrujete ako škola, je možné vyžiadať si faktúru za všetkcýh žiakov.

 

V prípade podrobnejších informácii nás kontaktujte na čísle 0908/526 381 alebo na mailovej adrese aks@vesmir.sk.